fbpx

Społeczna Mobilność: Wnioski z Badania Genealogicznego

Wprowadzenie

Po zapoznaniu się z wynikami opisywanego badania przysłowie ludowe „nie daleko pada jabłko od jabłoni” może nabrać szerszego znaczenia.

Dla mnie to badanie jest ważnym potwierdzeniem prawidłowości założeń metody świadomej sprawczości. Potwierdza ono determinujący wpływ wzorców kulturowych na rozwój jednostek oraz szeroko rozumianą strukturę społeczną. Pośrednio też potwierdza ewolucję wzorców kulturowych mającą na celu utrzymanie wcześniej zakodowanego schematu funkcjonowania organizmu społecznego. Można powiedzieć, że nam wydaje się, że wzorce kulturowe zmieniają się. W rzeczywistości następuje adaptacja ustalonego wzorca do zmieniających się warunków.

Wstęp

Społeczna mobilność, zdolność jednostki do zmiany swojego statusu społecznego, jest kluczowym wskaźnikiem sprawiedliwości społecznej. W nowym, fascynującym badaniu naukowcy przeprowadzili analizę danych genealogicznych 422 374 osób z Anglii, obejmujących okres od 1600 do 2022 roku, aby zrozumieć, jak status społeczny przekazuje się między pokoleniami. Badanie to jest wyjątkowe ze względu na swoją skalę i zakres, a jego wyniki mogą mieć głębokie implikacje dla naszego zrozumienia społecznej mobilności i polityki społecznej.

Główne odkrycia

Badanie wykazało, że status społeczny silnie utrzymuje się w rodzinach. Korelacje statusu społecznego były widoczne nawet wśród kuzynów czwartego stopnia, co wskazuje na silne dziedziczenie statusu społecznego. To oznacza, że pozycja społeczna, którą osiągamy, jest silnie powiązana z pozycją naszych dalekich krewnych. Co więcej, tempo spadku korelacji ze wzrostem genetycznej odległości w rodowodzie nie zmieniło się od 1600 do 2022 roku. To odkrycie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę znaczne zmiany społeczne i instytucjonalne, które miały miejsce w tym okresie, takie jak wprowadzenie obowiązkowej edukacji czy rozwój systemów opieki społecznej.

Interpretacja wyników

Te wyniki rzucają nowe światło na nasze zrozumienie społecznej mobilności. Mimo wprowadzenia obowiązkowej edukacji podstawowej, rosnącego wsparcia społecznego dla biedniejszych rodzin i innych interwencji społecznych, mobilność społeczna nie wydaje się zwiększać. To sugeruje, że czynniki dziedziczenia statusu społecznego mogą być bardziej skomplikowane, niż wcześniej sądzono. Może to również wskazywać na to, że interwencje społeczne nie są wystarczająco skuteczne w przeciwdziałaniu dziedziczeniu statusu społecznego.

Implikacje dla polityki społecznej

Wyniki te mają również ważne implikacje dla polityki społecznej. Jeśli status społeczny jest silnie dziedziczony, interwencje społeczne mogą potrzebować większego skupienia na tworzeniu sprzyjających środowisk dla dzieci, aby pomóc im przełamać "genetyczne wychowanie". To może oznaczać większy nacisk na polityki, które wspierają rozwój dzieci od najmłodszych lat, takie jak wysokiej jakości edukacja przedszkolna, dostęp do opieki zdrowotnej czy wsparcie dla rodzin o niskich dochodach.

Podsumowanie

Podsumowując, badanie to dostarcza ważnych dowodów na silne dziedziczenie statusu społecznego, które utrzymuje się pomimo znacznych zmian społecznych i instytucjonalnych. Wskazuje to na potrzebę dalszych badań, które pomogą nam lepiej zrozumieć mechanizmy dziedziczenia statusu społecznego i jak możemy je przełamać, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.

Źródła;

"The inheritance of social status: England, 1600 to 2022"
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2300926120

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj  powiadomienia o nowych artykułach, ciekawostki, porady dla rodziców i wiele więcej.

Zapisując się akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

poczta, mail
Zbuduj swoje szczęście 
z metodą świadomej sprawczości
Sprawdź swój styl przywiązania
Darmowy kwestionariusz
Udostępnij ten artykuł:
© 2024 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8