fbpx

Nasza misja to powszechne kształcenie przyszłych rodziców.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy rozumieją wagę zadania które stawiamy przed sobą i nie obawiają się społecznego napiętnowania z powodu działań które mogą zostać zrozumiane jako przeciwne ogólnie przyjęty normom.
Przyłącz się do nas

Kim jesteśmy?

Fundacja XXII powstała jako organizacja, stawiająca sobie za cel powszechną edukację rodzicielską. Tym, co wyróżnia nas, jest systemowe, holistyczne i multidyscyplinarne podejście do zagadnienia kształtowania świadomej i odpowiedzialnej postawy przyszłych rodziców.

Wychodzimy z założenia, że każde dziecko ma prawo być wychowane na zdrowego fizycznie i emocjonalnie człowieka.

Niezwykle istotne jest zaakcentowanie, że każdy przyszły rodzic powinien zdobyć wiedzę niezbędną do zagwarantowania swojemu dziecku prawidłowego wychowania przy jednoczesnym wsparciu przez struktury państwa, które powinny stworzyć warunki do wspierania rodziców w realizacji prawa dziecka.
Czytaj dalej

Prowadzimy działania na kilku płaszczyznach:

Inicjowanie społecznej dyskusji o potrzebie wprowadzenia powszechnego kształcenia przyszłych rodziców.

Osiągamy to poprzez udział w konferencjach, seminariach , redagowanie tekstów traktujących o potrzebie powszechnego kształcenia przyszłych rodziców a także organizację wydarzeń promujących ideę Fundacji XXII.

Naukowa interdyscyplinarna dyskusja o procesach i uwarunkowaniach związanych z kształtowaniem się psychofizycznej i mentalnej konstrukcji człowieka.

Planujemy utworzenie panelu dyskusyjnego na którym naukowcy z różnych dziedzin będą mogli wymieniać poglądy na temat społecznych, kulturowych i biologicznych procesów wpływających na wychowawcze możliwości i umiejętności rodziców.

Badanie wielkości społecznych kosztów wynikających z braku polityki skierowanej na stworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego dziecka.

Prowadzimy badania oraz meta analizy w Polsce i za granicą.
Chcemy zaprosić to tego działania pracowników naukowych z ośrodków zajmujących się badaniem społeczeństwa i kultury.

Szkolenia dla przyszłych rodziców

Przy współpracy ze specjalistami przygotowaliśmy autorski program szkoleń uwzględniający najnowsze osiągnięcia ze wszystkich dziedzin powiązanych z procesem kształtowania psychofizycznej konstrukcji człowieka.

Nasz zespół

Waldemar Lipiński - wykład
Waldemar Lipiński
Założyciel i prezes zarządu
Borys Ropielewski
Borys Ropielewski
Specjalista ds rozwoju

Współpracujemy z ekspertami

prof. dr hab. Meczysław Plopa
© 2024 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8