fbpx
18 sierpnia 2018

Metoda Świadomej Sprawczości

W Metodzie Świadomej Sprawczości pragnę podzielić się z Wami wynikami moich kilkunastoletnich studiów i poszukiwań rozwiązania, które pomoże uchronić kolejne pokolenia przed dysfunkcyjnymi wzorcami kultury wytworzonej przez poprzednie pokolenia.

Aby osiągnąć ten cel potrzebujemy wiedzy mówiącej nam jak działa maszyna zwana naszym mózgiem, co i jak wpływa na działanie tej maszyny oraz jak My możemy modyfikować jej działanie.
Taką multidyscyplinarną wiedzę niesie ze sobą Metoda Świadomej Sprawczości.

Nasze myśli kształtują zapisane w nas wzorce społeczne, instynkty, programy ewolucyjne, przebyte traumy, poziom rozwoju kluczowych rejonów mózgu, poziom umiejętności komunikacyjnych i wiele innych czynników.


Proces tworzenia psychofizycznej konstrukcji człowieka, której wypadkową są nasze reakcje na bodźce płynące ze środowiska czy umiejętności społeczne, jest tak skomplikowany, że prawdopodobnie nigdy nie powstaną dwie takie same osobowości.
Przyjmując tylko 20 zmiennych otrzymujemy ok. 2,4 tryliona możliwych kombinacji, a zmiennych jest znacznie więcej.

Na nasze szczęście natura stworzyła kluczowe czynniki (Lęk, Bezpieczeństwo, Komunikacja, Komfort, Kontrola). Zrozumienie wpływu tych czynników oraz ich wzajemnej interakcji daje nam możliwość modelowania własnej psychofizycznej konstrukcji.

Dzięki wiedzy zawartej w metodzie Świadomej Sprawczości, każdy z nas jest w stanie w pełni kontrolować swoje życie poprzez świadomą pracę z własnymi destrukcyjnymi i dysfunkcyjnymi wzorcami oraz świadomą akceptację programów biologicznych założonych w nas przez miliony lat ewolucji.

 Jak działa metoda?

W poszczególnych etapach szkolenia i warsztatów przekazujemy Wam wiedzę o mechanizmach kreujących psychofizyczną konstrukcję człowieka oraz uczymy, jak rozpoznawać, akceptować i modyfikować destrukcyjne wzorce. Jak modyfikować lub odtwarzać kanały informacyjne w mózgu. Jak wytworzyć pozytywne wzorce, które przekażecie swoim dzieciom.

Świadomość siebie

Człowiek jest istotą tak bardzo holistyczną, że każde wybiórcze podejście pokazuje tylko mały wycinek obrazu. Żeby ujrzeć całość trzeba podjąć trud zebrania wiedzy ze wszystkich dziedzin powiązanych z procesami kształtującymi nas. Trzeba wyjść poza utarte szlaki wzorców kulturowych i spojrzeć na kształtowanie psychofizycznej konstrukcji człowieka z perspektywy multidyscyplinarnej. Wszystkie dotychczasowe metody, czy to psychologiczne czy inne skupiają się na pewnym fragmencie naszej konstrukcji psychofizycznej. Nie uwzględniają występującej interakcji pomiędzy czynnikami biologicznymi, kulturowymi, neurobiologicznymi, antropologicznymi, epigenetycznymi, socjologicznymi, genetycznymi oraz pozostałymi. Jak na przykład nutrigenomika.
Zrozumienie siebie polega na przyjęciu i zaakceptowaniu wiedzy o tych zależnościach oraz ich determinującym wpływie na wszystkie nasze zachowania.
W tej części szkolenia jest wiedza z neurobiologii, antropologii, socjologii, psychosyntezy, biologii i endokrynologii. Wszystko poprzez pryzmat czynników kształtujących naszą psychofizyczną konstrukcję.
Celem tej części jest otwarcie świadomości, wyjście poza ramy wzorców, zrozumienie i zaakceptowanie stylu przywiązania, deficytów potrzeb jak również programów biologicznych, które nas ukształtowały.

Świadomość własnej sprawczości


Kiedy rozumiemy i akceptujemy biologiczne i kulturowe uwarunkowania psychofizycznej konstrukcji człowieka jesteś gotowi do kolejnego kroku w przygotowaniu do Rodzicielstwa Świadomej Sprawczości.
Praca nad świadomością własnej sprawczości to jeden z najcięższych i najtrudniejszych procesów jakie są wymagane w metodzie Rodzicielstwa Świadomej Sprawczości.
Jest to praca z własnymi wzorcami, przekonaniami, wpojeniami oraz nawykami. Wymaga skupienia na rozwoju umiejętności komunikacyjnych a następnie na żmudnej interakcji z podświadomością. Dzień za dniem, wykorzystując między innymi uważność, przepracowujemy (modyfikujemy) nasze destrukcyjne i dysfunkcyjne nawyki, wprowadzając do podświadomości nowe wzorce. Ucząc naszą podświadomość bezpiecznych reakcji na bodźce płynące z otoczenia.
Specjalnie do tego zadania zostały przygotowane narzędzia pomagające w skutecznym wykonaniu tej pracy.
Modyfikacja wzorców, nawyków i wpojeń jest możliwa dzięki niezwyklej plastyczności naszego mózgu. Możemy formować go przez całe nasze życie.
Prawie cała nasza wiedza, większość wzorców, przekonań, wpojenia etc., jest zapisywana przy użyciu drogi od świadomości do podświadomości. Jedynymi wyjątkami są programy biologiczne zapisane w przekazie genetycznym.
Świadomość i podświadomość komunikują się ze sobą cały czas.
My możemy wykorzystać proces komunikacji pomiędzy świadomością a podświadomością, aby uwolnić się od dysfunkcyjnych wzorców.

Świadome budowanie bezpiecznego związku


Natura wyposażyła nas w wiele programów biologicznych niezbędnych do przetrwania w warunkach w jakich rozwijał się nasz gatunek. Część tych programów jest w znacznej części całkowicie niekompatybilne z naszą kulturą. Również programy biologiczne, których celem jest tylko zabezpieczenie naszego dobra są niekompatybilne z kulturowymi wzorcami jakie zostały wytworzone przez lata rozwoju kultury w jakiej żyjemy.
W tym miejscu metoda Rodzicielstwa Świadomej Sprawczości jest zgodna z założeniami psychologii rozwoju. Psychofizycznie zdrowy człowiek może rozwinąć się tylko wychowywany przez rodziców tworzących związek oparty na bliskości i bezpiecznych relacjach.
W budowaniu bezpiecznego związku muszą brać udział dwie osoby. Dlatego ta część jest skierowana głównie do par.
Będąc w związku jako osoba świadoma własnej sprawczości z osobą podległą wzorcom nie mamy szansy na utworzenie związku opartego na świadomości, tolerancji, zaufaniu, wyrozumiałości oraz świadomej realizacji deficytów potrzeb. Związku opartego na oksytocynie.
Wchodząc w związek stajemy się dla siebie głównymi figurami przywiązania. Brak umiejętności utrzymania tej pozycji oraz nieświadome poddawanie się wzorcom biologicznym i społecznym doprowadza prawie każdy związek do fazy kortyzolowej.
Celem tej części Metody jest przekazanie Wam wiedzy jak budować związek oparty na bezpiecznych relacjach.

Świadome kreowanie psychofizycznej konstrukcji dziecka

Ta część jest rozwinięciem świadomości własnej sprawczości. Kiedy już mamy świadomość siebie i świadomość własnej sprawczości to nasza wiedza o kształtowaniu psychofizycznej konstrukcji człowieka jest prawie kompletna.
Do pełnego zrozumienia tej części potrzebne jest przyjęcie do świadomości wiedzy z zakresu biologii, epigenetyki, neurobiologii oraz kluczowym schemacie biologicznym jakim jest zewnętrzny płód.
Jak również zaakceptowanie istnienia programów biologicznych i wzorców kulturowych związanych z prokreacją.
Znacząca część przyszłych i obecnych rodziców nie zdaje sobie sprawy z procesu rozwoju psychofizycznej konstrukcji człowieka. Nie zdaje sobie sprawy z ciągłości przekazu. Wzorce, dysfunkcje, styl przywiązania, są przekazywane jak choroba genetyczna. Z pokolenia na pokolenie.

W wielu miejscach możemy przeczytać o potrzebach rozwojowych człowieka, ale niewiele osób jest w stanie zdefiniować te potrzeby. Jak również zrozumieć ich wagę.
Bliskość,
Eksploracja,
Przynależność,
Akceptacja,
Samodzielność,
Radość
Bycie potrzebnym,
Kontrola

Każda z tych potrzeb wpływa na rozwój mózgu i psychofizycznej konstrukcji człowieka. Zrealizować ją mogą tylko rodzice świadomi własnej sprawczości.
Biologicznie uwarunkowane istnienie Głównej Figury Przywiązania determinuje rozwój intelektualny człowieka poprzez wpływ na rozwój kluczowych części i funkcji mózgu.
Super plastyczny mózg dziecka jest w stanie dostosować się do każdych warunków w jakich przyjdzie jemu rozwijać się.

Świadome Sprawczości Rodzicielstwo to rodzicielstwo świadomego wyboru opartego o twardą naukową wiedzę zamiast wyborów opartych na emocjach, odczuciach, wzorcach społecznych czy programach biologicznych.

W tym miejscu może się zacząć Wasze Rodzicielstwo Świadomej Sprawczości a Wasze dziecko może wykorzystać gigantyczny potencjał swojego mózgu.
Dopóki jesteście na początku drogi, możecie wybrać, którą ścieżką chcecie podążać.
Wybór należy do Was. Wiedza, w którą trzeba Was wyposażyć jest już dostępna.

Dla kogo jest metoda?

Dla każdego bez wyjątku, kto chce prowadzić lepsze, pełniejsze i bardziej świadome życie. Chce być w świadomym związku i chce być świadomym siebie i swojej sprawczości rodzicem i partnerem.
Metoda jest oparta na zasadzie samoświadomości. Ta zasada mówi, że zmiany możemy wprowadzać tylko kiedy rozumiemy mechanizmy, które kierują naszymi zachowania.
W wyjaśnianiu tych mechanizmów i uczeniu zarządzania nimi wykorzystujemy najnowszą wiedzę z wielu dziedzin nauki.
Nie gwarantujemy cudów ale możemy Wam zagwarantować wiedzę pozwalające zrozumieć jak tworzy się i działa psychika człowieka. Oraz umiejętności dające możliwość wprowadzania pozytywnych modyfikacji.

Świadomość funkcjonowania psychiki człowieka jest podstawą do pełniejszego życia i większej dojrzałości mentalnej, która jest źródłem stabilnych relacji interpersonalnych oraz bezpiecznego wzorca dla kolejnych pokoleń.

Jak stosowanie zasad metody wpłynie na Twoje życie:

 • uzyskasz dostęp do kontroli nad własnymi zachowaniami
 • rozwiniesz umiejętność komunikacji z własną podświadomością
 • zapanujesz nad lękami determinującymi Twoje reakcje
 • równowaga i relaks będą stale towarzyszyć Twoim myślom
 • rozwiniesz poczucie własnej wartości
 • nauczysz się rozpoznawania destrukcyjnych wzorców
 • stworzysz swoją przyszłość bazując na bezpiecznych relacjach i komunikacji
 • pozbędziesz się nadwyżek kortyzolu z organizmu
 • nauczysz się tworzyć relacje bazujące na bezpieczeństwie, komunikacji i tolerancji
 • stres będzie rzadkim gościem w Twoim domu
 • nauczysz się tworzyć oksytocynową więź z partnerem
 • wytworzysz pozytywne wzorce i nawyki
 • staniesz się rodzicem świadomym swojej sprawczości
 • wychowasz zdrowe i szczęśliwe dziecko
 • zdobędziesz nowy sens życia jako człowiek, partner i rodzic
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj  powiadomienia o nowych artykułach, ciekawostki, porady dla rodziców i wiele więcej.

Zapisując się akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

poczta, mail
Zbuduj swoje szczęście 
z metodą świadomej sprawczości
Sprawdź swój styl przywiązania
Darmowy kwestionariusz
Udostępnij ten artykuł:
© 2024 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8