fbpx

Rodzicielstwo Przyjazne Dziecku

Zbuduj głęboką relację z dzieckiem i zwiększ jego szanse na bycie szczęśliwym dorosłym 
dzięki prostej metodzie rodzicielstwa zorientowanego na ewolucyjne potrzeby rozwojowe mamy i dziecka.  
Wychodzimy z założenia, że rodzicielstwo przyjazne dziecku to jednocześnie rodzicielstwo przyjazne mamie.

Witaj rodzicu,

Rodzicielstwo to największa na świecie odpowiedzialność za rozwój człowieka, którego powołaliśmy na ten świat. To zadanie jest o tyle trudne, że nikt nas do niego nie przygotowuje. A przy okazji społeczeństwo szczepi w nas nieprawidłowe wartości oraz przekonania przeszkadzające w realizacji tego zadania.

Skoro tutaj trafiłaś/trafiłeś to znaczy, że szukasz rozwiązania, dzięki któremu spełnisz swoje marzenie zabezpieczenia swojemu dziecku warunków jakich zapewne sama/sam nie miałeś. Warunków, dzięki którym będzie mogło wykorzystać cały potencjał z jakim przyszło na nasz świat.

Myśl przewodnia Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku

"Za każdym razem, kiedy dziecko przestaje być współpracujące i pojawiają się zachowania lub reakcje protestacyjne, oznacza to, że wzbudzony został stan zagrożenia - choćby było to nie wiadomo jak irracjonalne. Twoim zadaniem, rodzicu, jest przywrócenie stanu bezpieczeństwa w psychice Twojego dziecka."

Od początku istnienia Fundacji XXII podążamy za mottem, że „tylko zdrowi emocjonalnie rodzice mogą wychować zdrowe emocjonalnie dzieci”

Wiedza zawarta w Rodzicielstwie Przyjaznym Dziecku pomoże wyprostować poplątane emocjonalne ścieżki w Twojej psychice a dzięki temu staniesz się bardziej otwarta na potrzeby Twojego dziecka.
Umów konsultację

Obejrzyj bezpłatne webinary Fundacji XXII

Zapisz się na listę osób oczekujących na nowe webinary na temat Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku z możliwością zadawania pytań na żywo.

Zapisując się akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Teoria imperatywów rozwoju

Podstawowym, prostym i uniwersalnym narzędziem, które pozwoli Tobie pewniej czuć się w relacji z Twoim dzieckiem jest teoria imperatywów rozwoju. 

W tej teorii przedstawiam 8 warunków koniecznych do pełnego rozwoju psychiki dziecka. Imperatywy rozwoju są obecne również w psychice dorosłego. W rozwijającej się psychice dziecka odpowiadają za kształtowanie charakteru dziecka, a u dorosłych są czynnikami oddziaływującymi na relacje.

Wypełnienie imperatywów prowadzi do powstania bezpiecznej i odpornej psychiki dziecka.

Poznaj 8 imperatywów rozwoju

Czyli podstawowych warunków zdrowego rozwoju psychiki dziecka

Imperatyw bliskości

Fizyczna i emocjonalna bliskość z główną figurą przywiązania – dla noworodka ta bliskość jest wartością stałą, której zaburzenie wprowadza stan zagrożenia. Im dziecko większe tym bardziej bliskość emocjonalna staje się ważniejsza od fizycznej.

Imperatyw akceptacji

Na początku liczy się akceptacja bytu dziecka, a w kolejnych etapach
rozwoju coraz ważniejsze stają się inne obszary akceptacji. Jak na przykład akceptacja wyjątkowości istoty jaką jest dziecko.

Imperatyw przynależności

To bliskość i akceptacja w skali makro. Dotyczy całego stada. Tu również ważne jest okazywanie bliskości oraz akceptacji. Ale równocześnie ten imperatyw skanuje środowisko sprawdzając spójność stada. Jest tak ponieważ spójne stado, w którym członkowie akceptują i wspierają siebie, jest gwarantem przetrwania małej istoty. Nawet organizm niemowlęcia potrafi rozpoznać konflikt w stadzie.

Imperatyw kontroli

Czasem można nazwać go potrzebą autonomii, ale to jest niepełne
określenie. W imperatywie kontroli chodzi o rozpoznanie przez organizm dziecko posiadania wpływu na środowisko. Jeśli noworodek płacze, czyli komunikuje się z opiekunem, a nie dostaje adekwatnej odpowiedzi (reakcji opiekuna) to w umyśle powstaje stan zagrożenia wywołany przez rozpoznanie niewłaściwej formy komunikacji. Autonomia – prawo do zarządzania sobą, to część imperatywu kontroli.

Imperatyw radości

Jeśli dziecko rozwija się w środowisku w który dostaje bliskość, akceptację, ale nie ma w tym środowisku radości to organizm dziecka również będzie wzbudzał poczucie zagrożenia. Ponieważ podstawowym bodźcem wzbudzającym stan zagrożenia jest niezgodność informacji ze środowiska z danymi zakodowanymi w systemie.

Imperatyw eksploracji

Dziecko przychodzi na świat z umysłem rozwiniętym operacyjnie w około 25%. Jest wyposażone w elementarne programy ewolucyjne. Całej reszty umysł musi się nauczyć. Dlatego też jest silnie motywowany do eksplorowania, które na początku jest nauką własnego ciała oraz zarządzania nim. W kolejnych etapach poziom i obszary eksploracji wzrastają, aż do całkowitej samodzielności.

Imperatyw bycia potrzebnym

Jeden z czynników rozwijających poczucie przynależności oraz poczucie własnej wartości. Dziecko, któremu rodzice pozwalają angażować się w codzienne zadania czuje się częścią stada i rozwija w sobie umiejętności współpracy. Ten imperatyw bardzo łatwo wyciszyć. Przez co w późniejszym czasie pojawiają się tarcia między rodzicami a dzieckiem.

Imperatyw samodzielności

Który rodzic nie słyszał „ja siama”. To właśnie system behawioralny dziecka powoduje nim uczenie się każdej zaobserwowanej umiejętności. Tak właśnie dzieje się proces nabywania umiejętności. Pilnowanie wypełniania tego imperatywu jest niezwykle ważne dla jego całego przyszłego życia. Ten imperatyw jest niezwykle ważny dla powstania i rozwoju twórczej psychiki.

Imperatywy nie są samotnymi rycerzami...

Sytuacje społeczne zwykle wpływają na kilka imperatywów, nawet jeśli wydaje się nam, że zaburzony może być tylko jeden.

W przykładzie z płaczącym noworodkiem, na którego płacz nikt nie reaguje adekwatnie, mamy deprywację imperatywu kontroli, akceptacji i bliskości.

W umyśle dziecka powstaje koncept, że skoro nikt nie interesuje się mną to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Moje sygnały są jakieś nieprawidłowe albo moje stado lub moja GFP nie akceptują mnie. Nie dostaję tego, czego potrzebuję - bliskości.

System behawioralny wzbudza stan zagrożenia i inicjuje procesy adaptacyjne.
Umów konsultację

Pierwszym krokiem do poprawy kompetencji rodzicielskich jest świadomość siebie

Skorzystaj z przygotowanych przez Fundację XXII narzędzi, by lepiej poznać siebie
Skala zaniedbania emocjonalnego
Samoocena każdego człowieka powstaje w procesie interakcji z jego najbliższym otoczeniem. Bazą jest spełnienie imperatywów akceptacji, przynależności, samodzielności, eksploracji, bycia potrzebnym oraz kontroli. Sprawdź jaka jest Twoja samoocena.
Skala samooceny Rosenberga 
Samoocena każdego człowieka powstaje w procesie interakcji z jego najbliższym otoczeniem. Bazą jest spełnienie imperatywów akceptacji, przynależności, samodzielności, eksploracji, bycia potrzebnym oraz kontroli. Sprawdź jaka jest Twoja samoocena.
Kwestionariusz stylu przywiązania
W zależności od jakości więzi z matką oraz późniejszych przeżyć powstaje mniej lub bardziej lękowy styl przywiązania.  

Poznanie własnego stylu przywiązania jest pierwszym krokiem do świadomości siebie.

Wypełnij ankietę i pomóc nam poznać potrzeby młodych rodziców

Artykuły na temat Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku

Misją Fundacji XXII jest dostarczanie wiedzy opartej o badania naukowe
Skoro dotałaś/dotrałeś to tego miejsca to znaczy, że jesteś zdeterminowany do zmiany schematów wychowania dziecka.

Zapraszam Cię do zapisania się na newsletter, za pomocą którego poinformuję Cię o nadchodzących wydarzeniach.

Zapisując się akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

poczta, mail

Waldemar Lipiński, autor teorii Imperatywów Rozwoju oraz Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku

Mam 62 lata i przez ostatnie kilka lat przebiegłem 15 maratonów. Sport i nauka to dwie pasje mojego życia.

Jak większość rodziców chciałem dać dzieciom lepsze warunki rozwoju niż te jakie sam miałem. Zapewne większość z Was rozumie, że sama wola zmiany to tylko część sukcesu. Trzeba wiedzieć co i w jakim zakresie wymaga zmiany. Tej wiedzy mi zabrakło.

Któregoś dnia w 2005 roku jadąc autem przez Polskę olśniła mnie myśl, że wszystkie trudności związane z rodzicielstwem można rozwiązać wprowadzając powszechne kształcenie przyszłych rodziców. Ta idea stała się zalążkiem kolejnych prawie 20 lat poszukiwań. I w efekcie doprowadziła do powstania Metody Świadomej Sprawczości, Teorii Imperatywów Rozwoju oraz Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku.

Od czasu pojawienia się idei powszechnego kształcenia przyszłych rodziców, w ciągu kilkunastu lat, przeznaczyłem ponad 20 000 godzin na zdobywanie i analizę wiedzy o psychofizycznym rozwoju człowieka. Przez moje ręce i umysł przeszły setki naukowych książek i tysiące prac naukowych z różnych dziedzin.

Moim celem było zrozumienie w jaki sposób ewolucja zaprogramowała proces kształtowania psychiki człowieka. Jak również zrozumienie jaki ma to wpływ na życie człowieka. Okazało się, że odpowiedź na te pytania jest możliwa tylko w połączeniu podejścia cybernetycznego i ewolucyjnego. Dzięki temu połączeniu teoria imperatywów rozwoju mogła nabrać obecnego kształtu.

Przez ostatnie 5 lat wraz z grupą rodziców testowaliśmy wiedzę zawartą w koncepcji Rodzicielstwa Przyjaznego Dziecku. Wyniki są bardzo obiecujące. 

Dlatego dzisiaj, po wielu latach pracy, mogę przekazać Wam kompletne źródło wiedzy zawierające zasoby pozwalające na uniknięcie błędów wychowawczych poprzednich pokoleń.
© 2024 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8