06 września 2021

Kim jesteśmy?

Fundacja XXII powstała jako organizacja, stawiająca sobie za cel powszechną edukację rodzicielską.

Tym, co wyróżnia nas, jest systemowe, holistyczne i multidyscyplinarne podejście do zagadnienia kształtowania świadomej i odpowiedzialnej postawy przyszłych rodziców. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko ma prawo być wychowane na zdrowego fizycznie i emocjonalnie człowieka.

Niezwykle istotne jest zaakcentowanie, że każdy przyszły rodzic powinien zdobyć wiedzę niezbędną do zagwarantowania swojemu dziecku prawidłowego wychowania przy jednoczesnym wsparciu przez struktury państwa, które powinny stworzyć warunki do wspierania rodziców w realizacji prawa dziecka.

Potrzeba ta wynika z rozpoznania współczesnych problemów w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej, którą jest rodzina. Znaczna część błędów, które popełniają rodzice wynika z braku wiedzy, a społeczeństwo
w niewielkim zakresie określa determinanty i wiedzę, jaką powinien posiąść przyszły rodzic. W związku z tym pragniemy rozpocząć rozmaite działania mające na celu powszechne edukowanie bardziej świadomych rodziców poprzez wiedzę teoretyczną i praktyczną
z zakresu najważniejszych uwarunkowań wpływających na poziom rozwoju mentalnego przyszłego człowieka.

Najbardziej powszechne działania w obszarze edukacji rodzicielskiej opierają się na szkolnych zajęciach w ramach przedmiotu ?Wychowanie do życia w rodzinie?, które podejmują przede wszystkim aspekt seksualny, religijnej wykładni oferowanej w ramach nauk przedmałżeńskich, bądź też odbywają się już ‘post factum’.

Naszym celem jest doprowadzenie do pełniejszej świadomości zanim zostanie podjęta decyzja o byciu rodzicem. Wykorzystując metodę bezpośredniej i zaangażowanej edukacji oraz współczesne środki komunikacji międzyludzkiej pragniemy zaproponować rozmaite rozwiązania oparte o nowoczesne technologie, dzięki którym zdobywanie wiedzy miałoby charakter czynnego poznania wykraczającego poza akademicki schemat również poprzez gry i edukację pozaformalną.

Łącząc dorobek wielu dyscyplin naukowych, które podejmowały i podejmują zagadnienia związane z rodzicielstwem, w tym przede wszystkim psychologii, filozofii, socjologii i biologii, pragniemy otworzyć publiczną debatę na temat poziomu i jakości wiedzy, którą dysponujemy na chwilę obecną na temat tego, w jaki sposób możemy przyczynić się do budowania nowoczesnego i refleksyjnego podejścia do własnych uwarunkowań i predyspozycji oraz metod świadomego uczenia się tego, jak być lepszym rodzicem.

Pragniemy zaproponować realną i konkretną ofertę nastawioną do ludzi zamieszkujących rozmaite ośrodki urbanistyczne i w różnym wieku, którą charakteryzowałaby świadomość tego, że budowanie innego, lepszego świata rozpoczyna się od tak podstawowego poziomu, którym jest stworzenie warunków do rozwoju ogólnoludzkich kompetencji.

Będąc świadomie uczącymi się jednostkami i społeczeństwami, dostrzegamy sieć uwarunkowań i komplikacji budowania tego rodzaju ruchu społecznego, jednak doświadczenie wielu pokoleń i stuleci funkcjonowania człowieka obligują do tego, by nie popełniać tych samych błędów i świadomie zmierzać w kierunku szerzej, niż dotychczas, rozumianego humanizmu i człowieczeństwa. Tego rodzaju podejście oferuje społeczną zmianę, która jest procesem złożonym i długofalowym, którego potencjalnym efektem jest kształtowanie społeczeństwa na miarę XXII wieku.

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj  powiadomienia o nowych artykułach, ciekawostki, porady dla rodziców i wiele więcej.

Zapisując się akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Zbuduj swoje szczęście 
z metodą świadomej sprawczości
Sprawdź swój styl przywiązania
Darmowy kwestionariusz
Udostępnij ten artykuł:

Fundacja XXII
ul. Połączona 18
03-109 Warszawa

tel. +48 506 112 778
© 2023 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8
arrow-right