sobota, 17 kwietnia, 2021

Uniwersytet Rodzicielstwa Świadomej Sprawczości

Metoda Świadomej Sprawczości jest zaawansowanym narzędziem samorozwoju opartym na multidyscyplinarnej wiedzy o kształtowania psychofizycznej konstrukcji człowieka .
Pełne zastosowanie tej metody gwarantuje :
szczęśliwe życie,
szczęśliwy związek,
szczęśliwe rodzicielstwo.

Jako organizm jesteśmy tworzeni przez dziesiątki czynników. Najważniejszymi z nich jest triada składająca się  Lęku, Komunikacji i Bezpieczeństwa.

Zrozumienie wpływu tych czynników oraz ich wzajemnej interakcji pozwala nam na przejęcie pełnej kontroli nad swoim życiem poprzez świadomą pracę z własnymi destrukcyjnymi i dysfunkcyjnymi wzorami.

Świadomość działania mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej psychiki jest podstawą dojrzałości mentalnej, która jest źródłem stabilnych relacji interpersonalnych oraz bezpiecznego wzorca dla kolejnych pokoleń.

Fundacja XXII oferuje szkolenia, w których przekażemy Wam wiedzę o tym jak pracować ze sobą aby nauczyć się modyfikować negatywne wzorce i wypracować w ich miejsce wzorce pozytywne oraz jak poprawnie przekazać tylko pozytywne wzorce swoim dzieciom.