niedziela, 24 stycznia, 2021

Fundacja XXII będzie prowadzi działania na kilku płaszczyznach zgodnych z ideą i postawionymi przed organizacją celami .

Pierwszą płaszczyzną działań to inicjowanie społecznej dyskusji o potrzebie wprowadzenia powszechnego kształcenia przyszłych rodziców.

Zamierzamy to robić poprzez udział w konferencjach, seminariach , redagowanie tekstów traktujących o potrzebie powszechnego kształcenia przyszłych rodziców a także organizację wydarzeń promujących ideę Fundacji XXII.

Drugą płaszczyzną jest naukowa interdyscyplinarna dyskusja o procesach i uwarunkowaniach związanych z kształtowaniem się psychofizycznej i mentalnej konstrukcji człowieka.

Zamierzamy to robić poprzez utworzenie panelu dyskusyjnego na którym naukowcy z różnych dziedzin będą mogli wymieniać poglądy na temat społecznych, kulturowych i biologicznych procesów wpływających na wychowawcze możliwości i umiejętności rodziców.

Trzecią płaszczyzną jest badanie wielkości społecznych kosztów wynikających z braku polityki skierowanej na stworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego dziecka.

To zadanie zamierzamy wykonywać poprzez prowadzanie badań oraz meta analiz w Polsce i za granicą.
Chcemy zaprosić to tego działania pracowników naukowych z ośrodków zajmujących się badaniem społeczeństwa i kultury.

Czwartą płaszczyzną działań będą szkolenia dla przyszłych rodziców.

Przy współpracy ze specjalistami został przygotowany autorski program szkoleń uwzględniający najnowsze osiągnięcia ze wszystkich dziedzin powiązanych z procesem kształtowania psychofizycznej konstrukcji człowieka.