migrant mother

Czy potrzebne jest przewartościowanie roli matki oraz stworzenie nowego społeczno-kulturowego wzorca...

Biologiczna rola matki (ewolucja) : W toku ewolucji, warunki w jakich rozwijał się nasz gatunek, doprowadziły do wykształcenia schematu biologicznego, w którym matka jest najważniejszą...
affection

Czy Powszechne Kształcenie Przyszłych Rodziców może być drogą do ewolucji mentalnej...

Dr Anna Szkolak-Stępień Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  głos w dyskusji   Nie każdy może być nauczycielem, nie każdy może być chirurgiem, ale każdy może być...
mozg

Neurony lustrzane i nie tylko…

https://www.youtube.com/watch?v=ivLcmB_Gogc
child face

Alice Miller wychowanie dziecka bez przemocy

Wspomnienie Alice Miller „to, co nazywamy stawianiem granic, jest często naszą potrzebą. Po drugie, nie wolno mylić zaniedbania z wychowaniem w poszanowaniu wolności i godności...
wooden signpost near a path

Czy zmiana tego biologicznego wzorca odpowiada za degradację społeczeństw?

Ewolucyjna przeszłość człowieka Niektórzy badacze twierdzą, że początkiem drogi ewolucyjnej naszego gatunku było ujarzmienie ognia. Argumentów za tą tezą dostarczają badania Suzanny Heculano-Houzel, która udowadnia,...
przemoc

Przemoc nasza powszednia

Dzieci wyobrażamy sobie jako kruche istoty wymagające opieki, a jednocześnie organizmy zdolne znieść każdą traumę.  Chcemy je chronić przed światem i nauczyć rządzących nim...
matka bije

Dlaczego rodzice biją dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=AjV7fHuE8Kg
baby with father

Neurobiologia ufnego przywiązania

https://www.youtube.com/watch?v=M-ud2R5hKvg