piątek, 21 lutego, 2020

Akceptacja wiele ma twarzy – część II

Okres dzieciństwa – wpływ akceptacji wyjątkowości dziecka, jego tempa rozwoju, inteligencji, wyglądu oraz akceptacji pozostałych imperatywów rozwojowych a dynamika rozwoju kluczowych obszarów mózgu. Przez cały...

„Akceptacja ma wiele twarzy” część I

Wprowadzenie Po co natura wytworzyła mechanizm, który my nazywamy akceptacją? Do jakich celów służy ten mechanizm? Jak on działa w całym okresie i poszczególnych etapach życia...
baby with teddybear

Bogactwo czy ubóstwo?

Co możemy dać naszym dzieciom? Psychofizyczna konstrukcja każdego człowieka kształtowana jest w trakcie wieloletniego ewolucyjnego procesu przystosowania do warunków środowiska. Procesu, który zaczyna się na...

Czym jest rodzicielstwo świadomej sprawczości.

Po pierwsze jest wyzwaniem.  Żeby stać się świadomy własnej sprawczości rodzicem trzeba najpierw zrozumieć i naprawić siebie. Zaczynając od zrozumienia i zaakceptowania swoich deficytów,...