czwartek, Wrzesień 21, 2017

Fundacja XXII będzie prowadzić działania na kilku płaszczyznach zgodnych z ideą i postawionymi przed organizacją celami .

Pierwszą płaszczyzną działań to inicjowanie społecznej dyskusji o potrzebie wprowadzenia powszechnego kształcenia przyszłych rodziców.

Zamierzamy to robić poprzez udział w konferencjach, seminariach , redagowanie tekstów traktujących o potrzebie powszechnego kształcenia przyszłych rodziców a także organizację wydarzeń promujących ideę Fundacji XXII.

Drugą płaszczyzną jest naukowa interdyscyplinarna dyskusja o procesach i uwarunkowaniach związanych z kształtowaniem się psychofizycznej i mentalnej konstrukcji człowieka.

Zamierzamy to robić poprzez utworzenie panelu dyskusyjnego na którym naukowcy z różnych dziedzin będą mogli wymieniać poglądy na temat społecznych, kulturowych i biologicznych procesów wpływających na wychowawcze możliwości i umiejętności rodziców.

Trzecią płaszczyzną jest zdefiniowanie i określenie wielkości społecznych kosztów wynikających z braku polityki skierowanej na stworzenie organizacyjnych oraz kulturowych warunków do jak najlepszego przygotowania rodziców do pełnienia ich roli oraz warunków jak najlepszego wykonania tego zadania przez rodziców.

To zadanie zamierzamy wykonywać poprzez prowadzanie badań oraz meta analiz w Polsce i za granicą.
Chcemy zaprosić to tego działania pracowników naukowych z ośrodków zajmujących się badaniem społeczeństwa i kultury.

Czwartą płaszczyzną działań będą szkolenia dla przyszłych rodziców.

Przy współpracy ze specjalistami zostanie przygotowany autorski program szkoleń uwzględniający najnowsze osiągniecia ze wszystkich dziedzin powiązanych z procesem kształtowania psychofizycznej konstrukcji człowieka.